Projektowanie systemów rurociągowych bez spawania

Podstawą naszej współpracy z klientem jest zapewnienie mu kompleksowego wsparcia z zakresu systemów rurociągowych, w których stosuje się metodę łączenia bez spawania. Dobieramy odpowiedni produkt oraz złącze, a także zajmujemy się wykonawstwem projektu, na podstawie którego dokonuje się montażu rurociągów. Nasze usługi projektowe obejmują przygotowanie szczegółowej specyfikacji rur, wykonanie projektu wstępnego, wprowadzenie wymaganych poprawek, jak też stworzenie projektu trójwymiarowego. Zajmujemy się także wykonaniem listy wszystkich potrzebnych komponentów i opracowaniem wymaganej dokumentacji.

Przygotowujemy szczegółowy projekt systemu

Od klienta oczekujemy przedstawienia specyfikacji, na podstawie której jesteśmy w stanie wykonać projekt wstępny. Przepływ cieczy jest dla nas bazą do wyboru konkretnej średnicy rurociągów. Jeżeli jest to konieczne wykonane zostają obliczenia spadku ciśnienia w instalacji. Nasz specjalista wykonuje też projekt techniczny, zawierający wszystkie parametry rurociągów, w tym ich klasę, grubość ścianki właściwej, materiał, a także naprężenia w kołnierzach, wspornikach i rurociągu. Planujemy drogę rurociągów i związane z tym zapotrzebowanie na materiały. Przeprowadzamy pomiary u klienta, a jeżeli jest to możliwe wymagamy dostarczenia rysunków izometrycznych, które są dla nas wyjątkowo pomocne przy tworzeniu planu poprowadzenia rurociągów. Projektowanie obejmuje też projekt montażowy oraz instrukcję montażu.